Nieuws

Schuifruimte op vijf locaties in Woerden

Begin maart heeft de gemeenteraad Woerden in een vergadering vijf locaties aangewezen voor haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van schuifruimte. Dit zijn twee locaties meer dan het college aanvankelijk had voorgesteld. Het gaat om de nieuwe locaties Werklint Nieuwerbrug en de Parallelweg-West, beide aan de westkant van Woerden. Eerder had het college al de locaties Putkop III in Harmelen, Burgemeester van Zwietenweg en De Voortuin II in Woerden aangewezen.

Er is dringend behoefte aan meer ruimte voor Woerdense bedrijven. Om te voorkomen dat bedrijven wegtrekken uit Woerden wegens ruimtegebrek, wil het college 6 tot 9 hectare schuifruimte realiseren. Het gaat om bedrijven die bedrijfsgebouwen nodig hebben en niet in kantoorgebouwen kunnen worden gehuisvest, zoals de maakindustrie.

De raad is van mening dat de noodzaak van schuifruimte vaststaat en dat er geen locatie is zonder nadelen. Alle locaties zullen het komend halfjaar op haalbaarheid worden onderzocht. De gemeente onderzoekt ook of de grond kan worden verworven en de schuifruimte budgetneutraal kan worden gerealiseerd.

Voor de twee nieuwe locaties gaat de gemeente zo snel mogelijk een bewonersavond organiseren. Zodra er van alle locaties onderzoeksgegevens zijn die besproken kunnen worden, volgt voor elke locatie opnieuw een bewonersavond. De definitieve keus is te verwachten in het najaar.