Nieuws

Nieuw ontwerp De Voortuin van Woerden

De groene strook tussen de A12 en de Middellandse Zee in Woerden wordt ontwikkeld tot bedrijvenpark De Voortuin van Woerden. Er is een concept stedenbouwkundig ontwerp opgesteld, dit wordt gesteund door het college van B&W van Woerden. De komende maanden wordt het ontwerp gepresenteerd aan de omwonende. Daarna organiseren de eigenaren van de grond en de gemeente Woerden een informatiebijeenkomst voor iedereen.

De groene strook bij de ingang van Woerden is een beeldbepalende locatie. Daarom heeft Stedenbouwkundig bureau Inbo uit Amsterdam gekozen voor een bijzondere aanpak. Alle toegang, parkeren, expeditie en opslag wordt volledig uit beeld van de snelweg gehouden. Aan de snelwegzijde komt een brede watergang met ruime en natuurvriendelijke oevers. Er worden twee eilanden gemaakt met op elk eiland drie gebouwen.

De Voortuin van Woerden is een ontwikkeling van Woerden vóór Woerden. De ontwikkeling wordt opgepakt door drie echte Woerdense bedrijven: Elektro Internationaal, Van der Woude auto’s en QBTEC. Deze bedrijven zijn eigenaar van de grond en ontwikkelen de grond voor nieuwbouw of uitbreiding van de eigen bedrijfsvoering. Gezien de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en de kansen voor lokale ondernemers wil de gemeente medewerking verlenen aan dit initiatief. Dit najaar kan iedereen die belanghebbende is of interesse heeft in dit gebied, in gesprek gaan over de plannen tijdens een informatieavond. Over de data wordt nog nader gecommuniceerd.