Nieuws

Fusie van La Gro Advocaten en Geelkerken Linskens Advocaten

Op 1 januari 2019 zijn La Gro Advocaten en Geelkerken Linskens Advocaten gefuseerd. De vijftien partners hebben unaniem en enthousiast ingestemd met een fusie van beide kantoren. De nieuwe naam van het kantoor is La Gro Geelkerken Advocaten B.V.

Beide fusiepartners waren al sterke regionale spelers, maar deze stap brengt hen in de landelijke Top 40 van advocatenkantoren. La Gro Geelkerken heeft 48 advocaten en is met vijf vestigingen (Den Haag, Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden) sterk vertegenwoordigd in de Randstad. Bestuursvoorzitter Caroline de Weerdt is verheugd met deze krachtenbundeling: ‘De groeiende complexiteit van de samenleving en de dynamiek van de markt vragen om diepgaande juridische kennis. Deze fusie sterkt ons in de ambitie om die expertise continu te ontwikkelen en te onderhouden. De specialisaties van onze kantoren versterken elkaar, met een stevig accent op ondernemingsrecht, vastgoed en overheid, en arbeidsrecht.’

De fusie brengt twee kantoren met een rijke historie samen. Geelkerken Linskens Advocaten werd al in 1902 gevestigd in Leiden; elf jaar later volgde de oprichting van La Gro Advocaten in Bodegraven. Vanuit die basis van kennis en ervaring hebben beide kantoren een sterke gerichtheid op de toekomst ontwikkeld. De fusie gaat gepaard met een nieuw logo en een frisse huisstijl. Ook daarin vonden de partijen elkaar snel. Kantoordirecteur Steef Arkesteijn: ‘Denk vooruit: die woorden staan  voortaan centraal in onze communicatie, omdat zij de meerwaarde van ons kantoor uitdrukken. Wij werken intensief samen met onze cliënten en kunnen ons snel inleven in hun branche en hun business.’

OnderNamen - Fusie La Gro en Geelkerken