Nieuws

Burgemeester Molkenboer beëdigd voor 2e termijn

Op vrijdag 22 februari jl. heeft de Commissaris van de Koning van de Provincie Utrecht, Hans Oosters, Victor Molkenboer beëdigd voor zijn 2e termijn als burgemeester van de gemeente Woerden.

Victor Molkenboer gaf aan dat hij er erg veel zin in heeft om weer voor de gemeente Woerden aan de slag te gaan. Er is de afgelopen 6 jaar veel bereikt, maar er is ook nog veel te doen. Hij ziet het als een belangrijke opdracht om in de komende periode samen met anderen antwoord te gaan geven op de vraag: Waar wil Woerden over 15 tot 20 jaar staan?

‘De afgelopen 6 jaar heb ik de gemeente op heel veel manieren leren kennen. Woerden is het gemiddelde voorbij en staat aan het begin van een nieuwe schaalsprong. Samenhang en verbinding zijn voor mij sleutelwoorden.  Iedereen is immers onderdeel van de samenleving. Graag zal ik me de komende jaren onverminderd voor Woerden inzetten of het nu gaat om de participatie van inwoners, een veilige woonomgeving of het vieren van een geweldig feest: 650 jaar Woerden!’, aldus Molkenboer.